Artelier


Locations from previous edition

Locations 2014

The Pomeranian Dukes' Castle
Duke's Court existed already in time of christianisation of Wester Pomerania on Tryglaw's Hill (1124-1128). However it became centre of power only the turn off 12th and 13th century (decision of duke
Boguslaw II). Barnim I began extension of the wooden court, he also gave
the city Magdeburg's civic rights (1243). In 1346, duke Barnim III began building of 'wooden house' and St. Otto's Chapel and also the so called 'big house' with prison tower - now part of southern wing. Uprising of poor townspeople and craftsmen ( 1428 ) led to partial destruction of the castle. The task of renovating and rebuilding was undertaken by Boguslaw X in 1490. It was part of the preparations to marriage with Anna Jagiellonka - the King of Poland's (Kazimierz Jagiellończyk) daughter. In 1530 fire of tenements- houses near the castle again destroyed the seat of the Gryfits. Reigning at that time Barnim XI raised block of the castle by second storey, built clock tower and decorated building with tracery decorations. Existing wings, Southern and Eastern were rebuilt and two new wings - northern and western were erected. However, to accomplish such extension, St. Otto's church had to be dismantled. In 17th century duke Philip II decided to build fifth wing, the so called Museum wing, called later Mint Wing. On the ground floor of the building there was armoury, on other floors huge library and natural collections and works of art collection. The last Pomeranian duke was Boguslaw XIV (1580-1637). During his reign a difficult period for the duchy began which despite attempt to maintain neutrality during Thirty Years' War, became the area of war between Swedes and Brandenburgian armies and finally emperial too. After the death of Boguslaw XIV Pomeranian Temporary Government took over the rule. The right to lands of the duchy was claimed at that time by Branderburgians, referring to successional contracts with the Gryfits and by Swedes who indicated Pomeranian - Swedes Treaty from 1630. It was Westwal's Treaty (1648) which finally managed to put an end to this dispute. The Treaty divided the duchy into two parts where western part ( Front Pomerania ) with Wolin and Szczecin fell to Swedes. During the Northern War these lands were occupied by Danes, however on the strength of the peace treaty (1720) part of Pomerania came back into Swedish hands, the remaining lands - including Szczecin - fell to Prussia. Numerous reconstruction of the castle began, among others traceries were removed, southern gate was reconstructed and decorated with wall - trophies, some elements of the decoration were removed or moved to other place. Almost  whole 19th century is continuous devastation of renaissance structure of the object and its antique interior decorations. Cloisters and attics and vaults were removed, staircases were rebuilt and divisions of rooms were adjusted to the needs of offices. Southern wing was almost completely dismantled and built anew. In 1902, after offices had left the castle, renovation of the object began, trying to restore its former shape of residence. Renovation works were disrupted by the 2nd World War in August 1944. Post-war renovation of the Castle of the Pomeranian Dukes began in 1958 and lasted till the second half of 80-ties. An engraving by M. Merian from 1653, pictures by Ludwig Most and drawings by J. J. Zeumer coming from Swedish archive served as the basis for reconstruction. During archaeological works foundations of earlier buildings were discovered which is shown by mosaics in pavement of both courts.


Kościół św. Jana Ewangelisty w Szczecinie 
A Gothic monastery and church of John the Evangelist, was raised by the Frank Brothers at the beginning of the XIV C. In 1527 the Protestants took over the church and opened a house of shelter and a hospital for the poor in the monastery. In 1957 the church was handed over to the Pallotyn Brothers who started the renovation to uncover the church' Gothic character. There are XV C fragments of paintings, frescoes, on parts of the interior walls and a Baroque organ from the second part of the XVIII C.


Teatr Kana, Szczecin 

   Teatr Kana to istniejący od 1979 roku autorski teatr Zygmunta Duczyńskiego (zmarł 15.03.06.) - założyciela, reżysera wszystkich przedstawień. Początkowo zespół działał jako teatr studencki, potem stopniowo uzyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Od 1990 roku Teatr Kana nawiązał współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, który umożliwił pracę Teatru w swoich lokalach i wspierał finansowo jego działalność. W 1991 roku powstało Stowarzyszenie Teatr Kana, Uniwersytet Szczeciński założone przez związanych z Teatrem Kana artystów, animatorów kultury i przyjaciół Zygmunta Duczyńskiego. Dzięki utworzeniu Stowarzyszenia Teatr Kana uzyskał niezależną osobowość prawną, stał się partnerem dla Miasta i dla różnych instytucji i fundacji, od których mógł pozyskiwać dofinansowanie. Działając jako stowarzyszenie rozwinął swoją działalność artystyczną tworząc kolejne spektakle (Moskwa Pietuszki, Noc), które były prezentowane na festiwalach i w ośrodkach sztuki w całej Polsce, a także za granicą ( m.in. Edynburg, Londyn, Los Angeles) oraz kulturotwórczą zapoczątkowaną przez projekt "Ośrodek Misteria", a następnie projekty "Autsajderzy. Przywołanie Obecności" (cykl szerokich prezentacji wybitnych scen alternatywnych m.in. Teatr Ósmego Dnia, Provisorium, Grupa Chwilowa, Cricot2, Akademia Ruchu); "Dzieci Villona" (prezentacje twórców wykorzystujących w nietradycyjny sposób słowo poetyckie: Marek Gałązka, Andrzej Garczarek, Marcin Świetlicki), "Transformatorownia" cykl warsztatów dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, realizowany wspólnie z Fundacją Arka i Ośrodkiem Monaru w Babigoszczy. W 1994 roku Stowarzyszenie otrzymało lokal przy pl. św.św. Piotra i Pawła w Szczecinie.
Kilka słów o siedzibie Teatru Kana
Budynek powstał w 1909r. na zamówienie Rady Parafii Kościoła pw św. św. Piotra i Pawła (w którego bezpośrednim sąsiedztwie leży). Do 1945r. mieściły
się w nim m.in. mieszkanie pastora i pomieszczenia parafialne (w obecnej sali teatralnej była konfirmandensaal - sala przyqotowań do konfirmacji). W 1944r. jako jeden z nielicznych ocalał od alianckich bombardowań. Po 1945r. wiele instytucji miało tu swoje biura m.in.: PSS Społem i Milicja. Fakt otrzymania przez Stowarzyszenie własnego miejsca był uwieńczeniem kilkuletniej pracy artystycznej, ale też dał podstawę do nowych działań i rozwijania współpracy z samorządem miasta i województwa. Zygmunt Duczyński tworzy w tym czasie kolejne spektakle ("Szlifierze Nocnych Diamentów", "JP Odkrywa Amerykę", "Rajski Ptak", "Miłość Fedry", "Widmokrąg"), a jednocześnie stworzyszenie prowadzi w swojej siedzibie autorski Ośrodek Teatralny, realizując cykliczną programową działalność w ramach projektów: Teatry świata (od 1996 roku, w tym Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej i Performance'u ZivilisationAntiZivilisation 1998 oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Butoh "ex.it!" - oba we współpracy ze Schloss Broellin e.V., Festiwal Rosja Magiczna 2000 i 2001), Spotkania Młodego Teatru Okno ( realizowane od 1997 r., od 2001 r. jako Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru, od 2004 r. jako Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru, a od 2007 jako OKNO. Międzynarodowe Spotkania Teatralne), Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (realizowane od 1999 r., a od 2006 roku jako Spoiwa Kultury. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy), Jazz w Kanie (1999-2002 r.), Ćpanie Sztuki (od 2003 r.), a także m.in. Ruchomy obraz, Obraz utrwalony, Życie w alternatywie, Warsztaty teatru poszukującego. W 2000 roku po 3 latach remontu zostaje otwarta Piwnica Kany, która staje się Galerią i miejscem codziennych spotkań artystów Szczecina. W roku 2001 zostaje podpisany kontrakt z Miastem Szczecin o corocznym dofinansowaniu działalności Stowarzyszenia. W roku 2005 Stowarzyszenie otrzymuje status organizacji pożytku publicznego. W 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia podpisana zostaje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o utworzeniu nowej instytucji kultury w Szczecinie pod nazwą Ośrodek Teatralny Kana, który od 01.01.2007 r. rozpoczyna swoją działalność. Stowarzyszenie przekazuje realizację części swoich projektów nowo powstałej instytucji kultury i kontynuuje swoją działalność jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego wspierając działalność Ośrodka Teatralnego Kana. 


  • Donatorzy
  • Partnerzy