Artelier


Artyści poprzednich edycji festiwalu

Artyści edycji 2011

 

Tomasz Strahl

     Jest obecnie najmłodszym profesorem sztuk muzycznych w Polsce. W 1989 roku ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Kazimierza Michalika. Jako stypendysta Rządu Austriackiego odbył roczne studia podyplomowe w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu u prof. T. Kühne. W zakresie kameralistyki pracował pod kierunkiem wybitnego skrzypka Krzysztofa Jakowicza, z którym występuje od wielu lat. Tomasz Strahl jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wykonawczych w Poznaniu i Warszawie, a także zwycięzcą V Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. N. Zabaleta w San Sebastian w Hiszpanii w roku 1991. W 1994 roku otrzymał Nagrodę-Stypendium Polsko-Japońskiej Fundacji JESC. Występował pod batutą takich dyrygentów, jak: M. Błaszczyk, Ł. Borowicz, T. Bugaj, H. Czyż, A. Duczmal, Ph. Entremont, J.M. Florencio, Cz. Grabowski, J. Kosek, J. Maksymiuk, W. Michniewski, M. Nałęcz-Niesiołowski, K. Penderecki, M. Pijarowski, P. Przytocki, Z. Rychert, J. Salwarowski, T. Strugała, J. Swoboda, T. Wojciechowski i S.A. Wróblewski. Od wielu lat prowadzi ożywioną działalność koncertową występując z takimi orkiestrami, jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna i niemal ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Współpracuje także z wybitnymi solistami oraz z Kwartetem Śląskim i Kwartetem Wilanów. Wśród bardziej znaczących koncertów Tomasza Strahla wymienić można występy w Art Center w Tel Avivie, L'Auditorii w Barcelonie, Brucknersaal w Linzu, w Filharmonii Narodowej oraz w Sali im. Moniuszki Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Schauspielhaus w Berlinie, St. John's Smith Square w Londynie i Toppan Hall w Tokio. Artysta odbył liczne tournées po Japonii, Kanadzie i Hiszpanii (wraz z Filharmonią Śląską). Ważnym wydarzeniem koncertowym było wykonanie Koncertu wiolonczelowego W. Lutosławskiego w obecności kompozytora w 1993 roku pod dyrekcją M. Błaszczyka, a także wzięcie udziału wraz z Krzysztofem Jabłońskim w przedstawieniu "Fortepianissimo" przygotowanym przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie. W 2005 roku artysta dokonał polskiego prawykonania II Koncertu wiolonczelowego Piotra Mossa na Festiwalu "Prawykonania" wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Tomasz Strahl bywa częstym gościem festiwali muzycznych, takich jak: "Bravo Maestro", "Bydgoski Festiwal Muzyczny", Festiwal w Guadix w Hiszpanii, Festiwal w Busku Zdroju, Festiwale im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju i Antoninie, Festiwal Organowy w Kamieniu Pomorskim, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, "Muzyka w Starym Krakowie", "Warszawska Jesień" i "Warszawskie Spotkania Muzyczne". W 2006 roku artysta wystąpił w prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Wiolonczelowym w Caracas w Wenezueli. Tomasz Strahl jest współzałożycielem Chopin Duo, który tworzy wraz z pianistą Krzysztofem Jabłońskim. Artysta dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (m.in. koncertów Maklakiewicza i Stojowskiego z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia pod dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego i Łukasza Borowicza) i Telewizji Polskiej, a także dla CBC Radio w Kanadzie. Dyskografia artysty obejmuje wiele płyt wydanych przez następujące firmy fonograficzne: Acte Préalable, CD Accord, Gema Stereo, Pavane Records, Pol-Music, Pony Canyon oraz Sony Classics. Nagrania wiolonczelisty dwukrotnie były nominowane do Nagrody "Fryderyk", które to wyróżnienie zdobył artysta w 2003 roku. Tomasz Strahl prowadzi liczne kursy mistrzowskie w Polsce, Finlandii, Holandii, Japonii (Kyoto University of Arts), Niemczech, a także klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W 2005 roku artysta wygłosił cykl wykładów i wykonał kilka koncertów podczas prestiżowej "Wienersommerakademie'05". W czerwcu 2001 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora, a w 2002 roku Złoty Krzyż Zasługi. W wyborach 2008 został wybrany na prodziekana Wydziału Instrumentalnego w kadencji 2008-2012 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Artysta gra na instrumencie wykonanym przez Leopolda Widhalma w Norymberdze w roku 1778.


Krystyna Makowska-Ławrynowicz


Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w 6 roku życia u prof. Hanny Lachert. Państwowe Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu Piotra Lacherta. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej ukończyła w 1971 r., również z wyróżnieniem . W latach 1971-1973, jako stypendystka rządu polskiego i austriackiego odbyła studia aspiranckie w Hochschule für Music und darstellende Kunst w Wiedniu u prof. Dietera Webera. Brała udział w wielu międzynarodowych mistrzowskich kursach pianistycznych i kameralistycznych w Szwajcarii Niemczech i Austrii. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in.: im. R. Schumanna w Zwickau (1969), Festwochen w Wiedniu (1973) oraz Bayerischer Rundfunk w Monachium (1974). Wielokrotnie uczestniczyła w krajowych i zagranicznych konkursach, gdzie młodzi instrumentaliści, którym akompaniowała, zdobywali wysokie lokaty. Występowała z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi w Niemczech, Austrii, Francji, Finlandii, Szwajcarii, Rosji, Holandii, Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji, Anglii, Turcji, we Włoszech, w USA ( m.in. w Carnegie Hall) oraz na Kubie, Brała udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. im. Georg Sand we Francji i Streischer Herbst w Austrii. Jako solistka i kameralistka dokonała kilkudziesięciu nagrań, m.in.: dla Bayerischer Rundfunk und Fernsehen Osterreichischer Rundfunk, Radia kubańskiego, Polskiego Radia, i Telewizji oraz nagrała wiele płyt CD, preferując kompozytorów polskich. Od 1973 r. pracuje w Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo w klasie fortepianu Marii Wiłkomirskiej, później w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej pod kierunkiem Jerzego Marchwińskiego. Od 1992 r. jest profesorem, a w latach 1999-2005 była prorektorem do spraw kontaktów zagranicznych AMFC w Warszawie. Od 2006 r. jest profesorem Akademii im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wielokrotnie pełniła funkcję recenzenta i opiekuna artystycznego w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia w Akademiach Muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Od 1993 r. ściśle współpracując z mężem prof. Mirosławem Ławrynowiczem, organizowała Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie oraz brała udział w zajęciach i koncertach jako znakomita pianistka i tłumaczka. Po przedwczesnej śmierci prof. Mirosława Ławrynowicza w 2005 r. została powołana na stanowisko dyrektora artystycznego i naukowego Kursów w Łańcucie, a także mianowana dyrektorem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie - liceum dla szczególnie utalentowanej młodzieży muzycznej. Obie te funkcje sprawuje z powodzeniem, kontynuując i rozwijając dzieło swych poprzedników. Współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Jest współorganizatorką międzynarodowych kursów Streicherakademie für Kinder w Goch koło Düsseldorfu, w których corocznie uczestniczą utalentowane dzieci z Niemiec, Holandii i Polski (ok. 20 osób), a także jest przewodnicząca jury Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. Mirosława Ławrynowicza w Płocku. Wielokrotnie była jurorem w konkursach pianistycznych i muzyki kameralnej w kraju i za granicą. Od 1995 r. pełni funkcję konsultanta szkolnictwa artystycznego w Polsce. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużona dla Kultury Polskiej, dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego za wkład wniesiony w światową promocję polskiej wiolinistyki oraz srebrnym medalem Gloria Artis. 


 

Andrzej Gębski


     Andrzej Gębski - skrzypek - solista, kameralista; studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jest laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i Paryżu. Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Polskich Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem zespołu. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych koncertując w Angli, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Turkmenistanie, Chinach i Wenezueli. Jako solista koncertował z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Łódzka, Orkiestra Symfoniczna AMFC, Filharmonia Zielonogórska, Filharmonia Rzeszowska, Filharmonia Olsztyńska, Filharmonia Koszalińska, Hannover Kammer Orchester, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Chopin Academia Orchestra, i inne. Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał licznych prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich a także nagrał 13 płyt kompaktowych z muzyką polską(w tym 10 dla wytwórni "Acte Prealable"), które są premierami fonograficznymi. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną i od 2008 jest doktorem habilitowanym Akademii Muzycznej w Warszawie obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od 2000 r. Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie , a od 2002 r. orkiestrę smyczkową tejże szkoły, którą uformował pod nazwą " Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego". Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, Akademii Smyczkowej w Goch (Niemcy) , a także warsztaty muzyczne "Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci" skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju. Andrzej Gębski gra obecnie na instrumencie polskiego lutnika - Wojciecha Topy z 2005 r. 


 

Soyeon Lim


     Ukończyła Gimcheon High School of Arts w klasie prof. Myeong Hee Lee. Jest absolwentką klasy prof. Yeon Jung Kim i klasy prof. Andrzeja Dutkiewicza w Keimyeong University of music w Korei, oraz klasy prof. Jerzego Sterczyńskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczyła w Mistrzowskich Warsztatach Muzycznych w Zamościu w klasie prof. Edwarda Wolanina. W roku 2009 zdobyła nagrodę Grand Prix VI Edycji Konkursu "Zapomniana Muzyka Polska" organizowanego przez wydawnictwo Acte Prealable. Jest laureatką II nagrody oraz Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie utworu kompozytora holenderskiego na "XII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej" w Krakowie (2008). Jest laureatką II nagrody ogólno - koreańskiego konkursu pianistycznego w Daegu (Korea Płd.) W wieku 16 lat wystąpiła jako solistka wykonując V koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena z towarzyszeniem orkiestry Gimcheon High School of Arts. W roku 2005 koncertowała w ramach wschodnio - azjatyckiego festiwalu muzyki współczesnej "Dong Asia Hyundae Eumak Je". Od roku 2006 współpracuje jako pianistka i korepetytorka z "Operą na Zamku" w Szczecinie z którą przygotowuje musical "My Fair Lady" w Schwedt (Niemcy). Od roku 2007 współpracuje jako pianistka, kameralistka i korepetytorka z Filharmonią narodową, dając szereg koncertów dla młodzieży w całej Polsce. W 2006 roku nagrała muzykę do spektaklu teatralnego "Romans z Czechowem" dla Teatru Nowego w Łodzi. Wykonała muzykę na olbrzymim międzynarodowym widowisku teatralno - muzycznym "Łasztownia-Lastadie" (2006) oraz "Recycling" (2009) stworzone przez Teatr Kana w Szczecinie, Od 2009 roku współpracuje z Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi w Łańcucie jako pianistka w klasie prof. Helen Brunner oraz prof. Dariusza Smolarskiego. 


 

Warsaw Wind Ensamble


     Warsaw Wind Ensemble to zespół propagujący muzykę na instrumenty dęte. Tworzą go muzycy Filharmonii Narodowej, Polskiej Orkiestry Radiowej oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Misją WWE jest przybliżenie i jak najszersze zaprezentowanie słuchaczom możliwości brzmieniowych i wyrazowych jakie niosą ensemble dęte, od tria stroikowego aż po nonet. Zespół początkowo istniał jako kwintet studencki, który uhonorowany był m.in. na Ogólnopolskim Konkursie Dętych Zespołów Kameralnych w Warszawie (2000), gdzie zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną Programu II Polskiego Radia. W tym samym roku został zaproszony do udziału w prestiżowym konkursie Fishoff National Chamber Music Competition w South-Bend (USA), gdzie znalazł się w finale. Sukcesy zespołu pociągnęły za sobą pomysł poszerzenia składu do oktetu, a nawet nonetu, aby w pełni pokazać możliwości brzmieniowe zespołu dętego. Pierwsze koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. W ramach Festiwalu Artelier wystąpi "Trio Stroikowe WWE" w składzie:

Urszula Januchta - obój,
Krystyna Sakowska - klarnet,
Katarzyna Piotrowska - fagot 


 

Chopin-Harmonia Soloist Ensamble


     
     Chór solistów Chopin & Harmonia składa się z dziesięciu wokalistów i trójki pianistów uczących się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Chór solistów Chopin & Harmonia został założony w marcu 2010 roku, z szacunku i miłości do polskiej muzyki. Artyśści mają nadzieję, że działalność chóru przyczyni się do zacieśnienia przyjaznych stosunków między Polską i Koreą Południową.Gustaw Ciężarek

     Ukończył Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną w Szczecinie w klasie Romana Wolfa oraz Liceum Muzyczne im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie Michała Cebrija. Jest absolwentem klasy prof. Konstantego Andrzeja Kulki, prof. Mirosława Ławrynowicza, Prof. Romana Lasockiego i Dr. Andrzeja Gębskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończył staż artystyczny na kierunku kameralistyka w klasie prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wielokrotnie uczestniczył w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, w Zakopanem i Fromborku doskonaląc swoje umiejętnośści u takich mistrzów jak Marina Yashvili, Wolfgang Marschner, Roland Baldini, Robert Szreder, Helen Brunner. Dwukrotnie otrzymał stypendium na udział w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Goch (Niemcy). W maju 2009 został laureatem nagrody Grand Prix w konkursie "Zapomniana muzyka polska" organizowanego przez wydawnictwo muzyczne "Acte Prealable". W 2008 został laureatem II miejsca, oraz otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora holenderskiego na "XII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej" w Krakowie. Jest laureatem makroregionalnych przesłuchań skrzypcowych w Poznaniu i ogólnopolskich przesłuchań skrzypcowych w Elblągu. Koncertował jako solista z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, Opery na Zamku, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Międzynarodową Orkiestrą Młodzieżową Pomerania wykonując koncerty skrzypcowe Czjkowskiego, Wieniawskiego, Mendelsohna, Vivaldiego, Bacha. W roku 2011 wraz z pianistką Soyeon Lim nagrał debiutancką płytę ze wszystkimi utworami kameralnymi Władysława Żeleńskiego wydaną w wydawnictwie Acte Prealable. Jest stypendystą Prezydenta Miasta Szczecina oraz Towarzystwa Przyjaciół Szczecina Od 2008 roku jest koncertmistrzem Łomżyńskiej Filharmoni Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. 


 

Grzegorz Berniak


     Urodził się w 1976 roku w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Ryszarda Dudka. W 1999 roku uczestniczył w lekcjach w Konserwatorium Muzycznym im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu w klasie prof. Ilii Musina. Współpracę z Teatrem Wielkim - Operą Narodową rozpoczął w 2004 roku przygotowując "Salome" Richarda Straussa. W latach 2004-2006 pracował jako asystent Jacka Kaspszyka, współuczestnicząc w realizacji następujących przedstawień operowych: "Tosca" Pucciniego, "Aida" Verdiego, "Andrea Chénier" Giordano, "Ubu Rex" Pendereckiego, "Wozzeck" Berga. Wraz z zespołem Teatru Wielkiego i Jackiem Kaspszykiem odbył tournée po Japonii, Hiszpanii i Norwegii jako dyrygent-asystent. Na zlecenie Bergen Opera Vest przygotowywał premierę opery "Salome", współpracując z Bergen Symphony Orchester. W sezonie artystycznym 2006/2007 pracował jako asystent Kazimierza Korda uczestnicząc w przygotowaniach następujących oper: "Dama Pikowa" Czajkowskiego, "Traviata", "Nabucco" i "Rigoletto" Verdiego, "Straszny Dwór" i "Halka" Moniuszki, "Czarodziejski flet" Mozarta, G. Rossini "Tankred" i "Cyrulik Sewilski" Rossiniego, "Carmen" Bizeta, "Iwona, księżniczka Burgunda" Krauzego. W Operze Narodowej prowadził spektakle: "Via Sancta" (2007), "Pan Twardowski" (2008) oraz "Jezioro łabędzie" (2009). 


 

Gwidon Ciężarek


Jeden z najwybitniejszych skrzypków najmłodszego pokolenia. Uczeń OSM II stopnia w Szczecinie w klasie prof. Małgorzaty Makulec. Absolwent PPSM w Szczecinie w klasie Michała Cebrija. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie w których doskonalił swoje umiejętności u prof. Helen Brunner, prof. Mirosława Ławrynowicza, prof. Andrzeja Gębskiego, prof. Georga Michela. Uczestnik Kursów muzycznych w Szczecinie w klasie prof. Wandy Wiłkomirskiej, prof. Janusza Wawrowskiego, prof. Michała Grabarczyka, prof. Bartosza Bryły, prof. Marcina Baranowskiego, prof. Jana Staniędy. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych:
- Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. O. Riedinga w Warszawie - wyróżnienie (2004)
- Ogólopolskie Spotkania młodych skrzypków w Płocku - wyróżnienie (2006)
- I konkurs "Skrzypce dla najlepszych" w Szczecinie - 3 miejsce (2007)
- II konkurs "Skrzypce dla najlepszych" w Szczecinie - wyróżnienie (2008)
- Międzynarodowe Spotkania młodych skrzypków im. M. Ławrynowicza w Płocku - wyróżnienie (2009)
- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Ph. Telemanna w Poznaniu - finalista (2010)
- Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie mazowieckim - II miejsce (2010)
Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecina, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina oraz Funduszu Na Rzecz Dzieci. 

  • Donatorzy
  • Partnerzy