Artelier


Miejsca festiwalowe poprzednich edycji

Miejsca 2012


Kościół wp. św. Piotr i Pawła w Szczecinie 


Kościół św. Piotra i Pawła
     Pierwszy drewniany kościół powstał tutaj na miejscu zburzonej pogańskiej świątyni, podczas misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu w 1124 r. Gotycki kościół w niewielkim stopniu został uszkodzony w czasie ostatniej wojny. We wrześniu 1945 r. podczas włamania skradziono bezcenny tryptyk z 1509 r. W 1946 r. władze przekazały obiekt Kościołowi Polskokatolickiemu i dokonano konsekracji świątyni.
We wnętrzu kościoła godne uwagi są płyty nagrobne z XVII w. i drewniane sklepienie ze scenami biblijnymi. Po wyjściu warto przyjrzeć się: glifowanemu portalowi dwudzielnemu, portalowi wykonanemu z kolumn klasztoru Kartuzów z XIV w., skarbonce z płyt wapiennych z postaciami św. Piotra i Pawła. Otwór na monety w intencji pierwszego świętego jest równoległy do ściany, a w intencji św. Pawła prostopadły. Warte obejrzenia są maszkarony w dolnej części laskowań. Przypory wprowadzone do wnętrza świątyni pozwoliły na utworzenie między nimi wieńca kaplic.  
Parafia Świętej Rodziny w Szczecinie 
Kościół pw. Królowej Korony Polskiej 

Kościół Św. Rodziny
       Modernistyczny, ceglany obiekt, wybudowany pierwotnie dla parafii ewangelickiej. Nosił wówczas wezwanie św. Krzyża (Kreuzkirche). Obiekt mieści się przy obecnej ulicy Królowej Korony Polskiej 28 w Szczecinie.
Kościół wybudowano według projektu szczecińskiego architekta Adolfa Thesmachera. Kamień węgielny pod świątynię położono w czerwcu 1929, a poświęcony został przez ewangelików 29 listopada 1931. 
Ważnym elementem wystroju jest rozeta za organami, która posiada oryginalne jaskrawe przeszklenie, rzucające barwne refleksy do wnętrza nawy. Wykończenie wnętrza z surowego betonu, posadzki wyłożone płytami marmurowymi. Ołtarz główny (projektowany przez S. Raciborskiego ze Szczecina) pochodzi z lat 50. XX w. – w formie marmurowego obelisku z rzeźbą pelikana i wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy.
W kruchcie kościoła eksponowana jest rzeźba Chrystusa, która pierwotnie była częścią nagrobka rodu Dewitzów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Przed kościołem znajduje się ozdobna tablica z Przyrzeczeniem Jasnogórskim z 1956.Teatr Kana

     Ośrodek Teatralny Kana realizuje liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Szczecina i regionu, a także buduje międzynarodową sieć współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami sztuki. Najważniejsze projekty Ośrodka Teatralnego Kana to: Festiwal "Spoiwa Kultury" (festiwal teatralno-muzyczny o charakterze otwartym, realizowany w Szczecinie od 1999 roku, promujący różne formy i nurty sztuki europejskiej i światowej oraz tradycję różnych kultur, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i Euroregionie, wyróżniony nagrodą Oko Recenzenta); Międzynarodowe Spotkania Teatralne Okno (festiwal pokazujący najciekawsze poszukiwania w dziedzinie teatru alternatywnego, będący również forum wymiany doświadczeń praktyków teatralnych); W poszukiwaniu tożsamości miejsca (projekt autorski łączący działania badawcze, artystyczne, dokumentacyjne i promocyjne związane z historią i współczesnością Szczecina, realizacja widowisk site specific). Ośrodek Teatralny Kana też jest jednym ze współorganizatorów Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz innych ważnych dla miasta i regionu wydarzeń kulturalnych. Za działalność kulturotwórczą i promocyjną Prezydent Miasta Szczecina przyznał Teatrowi honorowy tytuł Ambasadora Szczecina. Ośrodek jest także bazą projektów kulturotwórczych (m.in. Teatry świata, Wokół tradycji, Offenes Berlin, Scena Równoległa), edukacyjnych (Ćpanie sztuki, Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych) i artystycznych ("Dokąd?!", "Szachy", "Galeria") realizowanych przez związanych z nim twórców.


Muzeum Narodowe w Szczecinie

     Muzeum Narodowe w Szczecinie jest obecnie największą instytucją kultury w województwie Zachodniopomorskim – klasycznym muzeum wielodziałowym, sprawującym opiekę nad ponad 150 tys. obiektami, wśród  których są dzieła sztuki dawnej oraz współczesnej, zabytki archeologiczne, nautologiczne, etnograficzne, a także cenne numizmaty. W szczecińskim Muzeum znajduje się także największy w Polsce zbiór świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich (Afryka, Ameryka, Oceania). Muzeum, koncentrujące swoje zainteresowania przede wszystkim na tematyce pomorskiej i bałtyckiej, współtworzy tożsamość regionalną i narodową Pomorza Zachodniego.
 
  • Donatorzy
  • Partnerzy