Artelier


Regulamin warsztatówRegulamin Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Kameralnej

 

 1. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. W warsztatach bierze udział 30 uczestników.

 3. Wszelkie koszta podróży, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania warsztatów pokrywa uczestnik.

 4. Koszta uczestnictwa w zajęciach warsztatowych pokrywa organizator.

 5. Warsztaty przeznaczone są dla osób od 15 lat wzwyż. Organizatorzy nie ponoszą
     odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
     uczestników zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie
     oraz ubezpieczenie NNW.

 7. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio/foto/video do celów archiwalnych
     oraz komercyjnych.

 9. Rejestracja video i foto zajęć i koncertów bez zgody organizatora jest zabroniona.

10. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg
      lub zachowują się niestosownie.

11. Zgłoszenie na warsztaty wysłane przez uczestnika,
      zaakceptowane i zakwalifikowane do uczestnictwa przez organizatora, obliguje
      do uczestnictwa w warsztatach. Nie przyjście na warsztaty po uprzednim zgłoszeniu
      i zakwalifikowaniu wiąże się z poniesieniem ich kosztów.

12. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej,
      najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
      i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

  • Donatorzy
  • Partnerzy